آشنایی با فضای دانشکده

دوره‌های آموزشی دانشکده مهندسی مکانیک


رشته مهندسی مکانیکمعرفی رشته
اساتید رشته

رشته مهندسی دریامعرفی رشته
اساتید گروه دریا

Responsive Image

فعالیت‌های پژوهشی


دانشکده مهندسی مکانیک با برخورداری از کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های متعدد و مجهز دارای ظرفیت بالایی در راستای انجام انواع پروژه‌های صنعتی و تحقیقاتی است.

آزمایشگاه‌ها

فعالیت‌های دانشجویی


دانشجویان دانشکده مهندسی مکانیک در قالب گروه‌های متعدد دانشجویی در زمینه‌های علمی، اجتماعی و فرهنگی فعال هستند.
گروه‌های دانشجویی اصلی دانشکده شامل شورای صنفی، انجمن علمی (محور)، نامه مکانیک و جشنواره صنعتی مکانیک می‌شوند.

شورای صنفی
انجمن علمی

تیم وبسایت
جشنواره صنعتی

Responsive Image

راهنمای طبقات دانشکده


ساختمان دانشکده مهندسی مکانیک دارای 7 طبقه شامل سالن‌ سمینار، آزمایشگاه، کارگاه و دفتر اساتید است.

نقشه 
 تابلوهای راهنما
نقشه دانشگاه

نقشه تصویرسازی شده دانشگاه

امکانات رفاهی دانشکده


سالن مطالعه

شورای صنفی

انجمن علمی

اتاق رفاهی

سایت کامپیوتری

اتاق سمینار

خدمات تفریحی

آمفی تئاتر

نمازخانه

اتاق مطالعه گروهی

اتاق موسیقی (بزودی)

آزمایشگاه و کارگاه