لیست حامیان دانشکده

مهندس حسام مقصودلو


دکتر محمد فرجود


دکتر اکبر برزگری


مهندس حسین مهرانی


دکتر علی مقداری

استاد بازنشسته دانشگاه صنعتی شریف

مهندس فرهاد پالیزبان


دکتر جاوید باستار


مهندس مجید خسروی


دکتر آزاده هادی‌زاده


دکتر جواد اکبری

هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

دکتر مهدی بهزاد

هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

مهندس عارف حضرتی


دکتر محمدحسن سعیدی

هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

دکتر محمدتقی احمدیان

هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

مهندس لیلا فراهانی


دکتر امیرحسین هادی

مهندس سخت‌افزار شرکت اپل

مهندس سیدمهدی احمدیان


مهندس باقر نقش نیلچی


مهندس سید تراب مرتضوی مقدم


مهندس حمید مکینیان

 

مهندس عبدالحسین واعظیان

 

مهندس مسعود بهزاد افشار


مهندس علیرضا فراهانی


محمد آشنایی


مهندس غلامرضا دهقان


مهندس محمدرضا مفخم


مهندس سیدحسن ضیاضیابری


مهندس علیرضا معینی


مهندس محمدرضا نجفی‌منش


بنیاد فرهنگی مصلی نژاد