مدیریت
استاد

نوید ارجمند

رئیس دانشکده

ایران، تهران، خیابان آزادی، صندوق پستی:9567-11155

دانشگاه صنعتی شریف / دانشکده مهندسی مکانیک

تلفن: 66165501-021, 66165684-021

فکس: 66000021-021

آدرس پست الکترونیک:arjmand@sharif.edu

آدرس صفحه شخصی: http://sharif.edu/~arjmand

دانلود
استاد

امیر شاملو

معاون پژوهشی

ایران، تهران، خیابان آزادی، صندوق پستی:9567-11155

دانشگاه صنعتی شریف / دانشکده مهندسی مکانیک

تلفن: 66165691-021

فکس: 66000021-021

آدرس پست الکترونیک: shamloo@sharif.edu

آدرس صفحه شخصی: sharif.ir/~shamloo

دانلود
استاد

محمود سعادت فومنی

معاون تحصیلات تکمیلی

ایران، تهران، خیابان آزادی، صندوق پستی:9567-11155

دانشگاه صنعتی شریف / دانشکده مهندسی مکانیک

تلفن: 66165508-021

فکس: 66000021-021

آدرس پست الکترونیک: saadat@sharif.edu

آدرس صفحه شخصی: http://sina.sharif.ir/~saadat

دانلود
استاد

علیرضا طاهری

معاون آموزشی

آدرس: ایران، تهران، خیابان آزادی، صندوق پستی:9567-11155

دانشگاه صنعتی شریف/ دانشکده مهندسی مکانیک

تلفن: 66165531-021

فکس: 66000021-021

آدرس پست الکترونیک: artaheri@sharif.edu

آدرس صفحه شخصی: sharif.ir/~artaheri

دانلود
استادیار

محمدصادق کریمی

معاون دانشجویی

ایران، تهران، خیابان آزادی، صندوق پستی:9567-11155

دانشگاه صنعتی شریف / دانشکده مهندسی مکانیک

تلفن: 66165527-021

فکس: 66000021-021

آدرس پست الکترونیک: mohamad.karimi@sharif.edu

آدرس صفحه شخصی: http://sharif.ir/~mohamad.karimi/

دانلود
استادیار

سمیه محمدی

مدیر روابط عمومی

شماره تماس: 66165690(021)

آدرس پست الکترونیک: somaye.mohammadi@sharif.edu

شماره اتاق: 408

آدرس صفحه شخصی: http://sharif.ir/~somaye.mohammadi/

 

 

 

دانلود
استاد

مهدی بهزاد

مدیر دوره های تخصصی

آدرس: ایران، تهران، خیابان آزادی، صندوق پستی:9567-11155

دانشگاه صنعتی شریف/ دانشکده مهندسی مکانیک

تلفن: 66165531-021

فکس: 66000021-021

آدرس پست الکترونیک: m_behzad@sharif.edu

آدرس صفحه شخصی: sharif.ir/~m_behzad

دانلود
دانشیار

فمیدا فلاح رجب زاده

مدیر گروه طراحی کاربردی

ایران، تهران، خیابان آزادی، صندوق پستی:9567-11155

دانشگاه صنعتی شریف / دانشکده مهندسی مکانیک

تلفن: 66165516(021)

فکس: 66000021-021

آدرس پست الکترونیک: fallah@sharif.edu

آدرس صفحه شخصی: sharif.ir/~fallah

 

دانلود

علی موسوی

مدیر گروه تبدیل انرژی

ایران، تهران، خیابان آزادی، صندوق پستی:9567-11155

دانشگاه صنعتی شریف / دانشکده مهندسی مکانیک

تلفن: 66165681(021)

فکس: 66000021-021

آدرس پست الکترونیک: moosavi@sharif.edu

آدرس صفحه شخصی: sharif.ir/~moosavi

دانلود
استاد

مجید عباسپور

مدیر گروه دریا

ایران، تهران، خیابان آزادی، صندوق پستی:9567-11155

دانشگاه صنعتی شریف / دانشکده مهندسی مکانیک

تلفن: 66165528(021)

فکس: 66000021-021

آدرس پست الکترونیک: abbpor@sharif.edu

آدرس صفحه شخصی: sina.sharif.edu/~abbpor

دانلود
بازگشت