کارکنان

خداداد اعظمی

کارشناس (ارشد) کارگاه

محل کار: کارگاه ماشين افزار
تلفن: 66165580
 پست الکترونیک: azami@mech.sharif.ir 

دانلود

علی بیات

مسئول انتشارات

محل کار: انتشارات دانشكده
تلفن: 66165569
پست الکترونیک: a_bayat@mech.sharif.ir

دانلود

رضا زاده حسنعلی

کارپرداز

تلفن: 66165526
پست الکترونیک: hassanali@mech.sharif.ir

دانلود

محمد حسینیان‌فرد

کارشناس آزمایشگاه

محل کار: آزمايشگاه های ترمودینامیک، انتقال حرارت و موتور احتراق داخلی 
تلفن: 66165551
 پست الکترونیک: m_hosseinian@mech.sharif.ir

دانلود

مریم خسروانی

رئیس اداره آموزش و دبیرخانه

محل کار: معاونت آموزشی دانشکده
 تلفن: 66165566 
پست الکترونیک: khosravani@mech.sharif.ir

دانلود

جواد خمسه

کارشناس آزمایشگاه

محل کار: آزمایشگاه مکاترونیک و الکترونیک کاربردی
 تلفن: 66165507
پست الکترونیک: khamseh@mech.sharif.ir

دانلود

سیلوی داودیان

کارشناس فناوری اطلاعات

تلفن: 66165582 
پست الکترونیک: davoodian@mech.sharif.ir 

دانلود

ملیحه دمشقیان

مسئول دفتر مالی و امور اداری

تلفن: 66165567
پست الکترونیک: dameshghian@mech.sharif.ir

دانلود

ریحان زرپاکیان

مسئول دفتر معاونت پژوهشی و دفتر کارآموزی

محل کار: معاونت پژوهشی دانشکده
 تلفن: 66165584
 پست الکترونیک: mechresearch@mech.sharif.ir

دانلود

زهرا طهماسبی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

محل کار: معاونت تحصیلات تکمیلی دانشکده
 تلفن: 66165572
پست الکترونیک: tahmasebi@mech.sharif.ir

دانلود

كياءالدين علاءالدينی شورمستی

کاردان فنی مکانیک - تکنسین

محل کار: آزمايشگاه مقاومت مصالح
تلفن: 66165561
پست الکترونیک: shoormasti@mech.sharif.ir

دانلود

منصوره فردوسی زاده نائینی

کارشناس آموزش دانشکده

محل کار: معاونت آموزشی دانشکده
 تلفن: 66165566 
پست الکترونیک: m.ferdosizadeh@mech.sharif.ir

دانلود

مهرداد پالوچ

کارشناس کارگاه نمونه سازی

محل کار: کارگاه مدلسازی دکتر کیوان محمدی

تلفن: 66605581
پست الکترونیک: Mehrdad.palouch@staff.sharif.edu

دانلود

مجید فیروزپور

محل کار: آزمايشگاه مکانیک سیالات
تلفن: 66165557

دانلود

تهمینه قنبری کفاکی

مسئول دفتر ریاست دانشکده

تلفن: 66165501-021
فکس: 66000021-021
پست الکترونیک: t_ghanbari@mech.sharif.edu

دانلود

ابراهیم کشتکار

کارشناس آزمایشگاه

محل کار: آزمایشگاه توربین گازی، توربوچارجر، توربوچارجینگ
تلفن: 3-66164691
 پست الکترونیک: keshtkar@mech.sharif.ir

دانلود

علیرضا کیان‌پیشه

تکنسین کارگاه

محل کار: كارگاه ماشين افزار
تلفن: 66165580 
پست الکترونیک: kianpishe@mech.sharif.ir

دانلود

اعظم السادات مساوات

کارشناس آزمایشگاه

محل کار: آزمایشگاه سیالات
تلفن: 66165557
 پست الکترونیک: mosavat@mech.sharif.ir 

دانلود

محمد نصیریان

کارشناس آزمایشگاه

محل کار: آزمایشگاه مقاومت مصالح
تلفن: 66165561
 پست الکترونیک: mohammad.nasirian@mech.sharif.ir 

دانلود

مونا همتی

کارشناس گروه های دانشکده و دفتر ارتقاء و استخدام اساتید

 تلفن: 66165599 
فکس: 
66000021
پست الکترونیک: hemmati@mech.sharif.ir

دانلود

بابک یاری

مدیر ساختمان و تاسیسات - کارشناس آزمایشگاه

محل کار: آزمايشگاه سيستم‌های ديناميكی و آزمايشگاه ديناميك ماشين
 تلفن: 66165552-66165556
پست الکترونیک: yari@mech.sharif.ir

دانلود

ایراندخت شهنواز (بازنشسته)

کمک کارشناس آموزشی

محل کار: معاونت آموزشی دانشکده
 تلفن: 66165566
پست الکترونیک: shahnavaz@mech.sharif.ir

دانلود

محمدحسین جورابچی (بازنشسته)

کارشناس تحصیلات تکمیلی

محل کار: معاونت تحصیلات تکمیلی 
 تلفن: 66165596
پست الکترونیک: jourabchi@mech.sharif.ir

دانلود
بازگشت