اساتید گروه دریا

مجید عباسپور

استاد (مدیر گروه)

دکتری، دانشگاه كرنل، آمريكا - 1360

شماره تماس: 66165528(021)

آدرس پست الکترونیک: abbpor@sharif.edu

شماره اتاق: 611

آدرس صفحه شخصی: sina.sharif.edu/~abbpor

نام آزمایشگاه: دریا (آموزشی-پژوهشی)

محل آزمایشگاه: ساختمان قدیم

مهندسی اقیانوس

مهندسی دریا

انرژی های تجدیدپذیر

دانلود

مهدی بهزاد

استاد

دکتری، مهندسی مکانیک، دانشگاه نيوسات ولز، استراليا - 1374

شماره تماس: 66165509(021) و 66165500(021)

آدرس پست الکترونیک: m_behzad@sharif.edu

شماره اتاق: 439

آدرس صفحه شخصی: sharif.ir/~m_behzad

آدرس صفحه مقالات پژوهشی:  Mehdi Behzad - Google Scholar

نام آزمایشگاه: پایش وضعیت، شماره اتاق آزمایشگاه: B10، شماره تلفن آزمایشگاه: 66165519(021) و 66165576(021)

نام آزمایشگاه: سیستم‌های روتور و یاتاقان، شماره اتاق آزمایشگاه: 314، شماره تلفن آزمایشگاه: 66165573(021)

آنالیز ارتعاشات و عیب یابی

عمر باقی مانده بلبرینگ ها

روتوردینامیک

دانلود

محمدرضا تابش پور

دانشیار

دکتری، مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف-1387

شماره تماس: 66165515(021)

آدرس پست الکترونیک: tabeshpour@sharif.edu

شماره اتاق: 509

آدرس صفحه شخصی: sharif.ir/~tabeshpour

نام آزمایشگاه: فراساحل

شماره اتاق آزمایشگاه: 106

مهندسی دریا و فراساحل

دانلود

مهدی خراسانچی

استادیار

دکتری، مهندسی فراساحل، دانشگاه گلاسگو ، 1388

شماره تماس: 66165686(021)

آدرس پست الکترونیک: khorasanchi@sharif.edu

شماره اتاق: 440

آدرس صفحه شخصی: sharif.edu/~khorasanchi

آدرس صفحه مقالات پژوهشی: Mahdi Khorasanchi - Google Scholar

نام آزمایشگاه: دریای هوشمند، شماره اتاق آزمایشگاه: 309، شماره تلفن آزمایشگاه: 66165511(021)

مهندسی فراساحل

هیدرودینامیک محاسباتی

انرژی های تجدید پذیر در دریا

سازه های زیرسطحی در دریا (لوله، رایزر، ...)

دانلود

محمدسعید سيف

استاد

دكتری، مهندسی مکانیک، دانشگاه ملی يوکوهاما، ژاپن- 1375

شماره تماس: 66165549(021)

آدرس پست الکترونیک: seif@sharif.edu

شماره اتاق: 433

آدرس صفحه شخصی: mech.sharif.edu/~seif

نام آزمایشگاه: طراحی سیستم های دریایی، شماره اتاق آزمایشگاه: 445، شماره تلفن آزمایشگاه: 66165693(021)

هیدرودینامیک

طراحی کشتی و سازه های دریایی

روش های تجربی و شبیه سازی عددی

دانلود

حسن صيادی

استاد

دكتری، مهندسی مکانیک، دانشگاه توکيو، ژاپن - 1380

شماره تماس: 66165682(021) 

آدرس پست الکترونیک: sayyaadi@sharif.edu 

شماره اتاق: 435

آدرس صفحه شخصی: sharif.ir/~sayyaadi

نام آزمایشگاه: مدل سازی و کنترل سیستم های هوشمند، شماره اتاق آزمایشگاه: 205،شماره تلفن آزمایشگاه: 66165548(021)

نام آزمایشگاه: ارتعاشات، شماره اتاق آزمایشگاه: B14، شماره تلفن آزمایشگاه: 66165556(021)

برنامه هفتگی

دینامیک و کنترل

مکانیزم ها و رباتیک

هوش مصنوعی

دانلود
بازگشت