آزمایشگاه ترمودینامیک
Responsive Image

اطلاعات آزمایشگاه


سرپرست آزمایشگاه: 
محل آزمایشگاه: دانشکده قدیم مهندسی مکانیک، واقع در پردیس اصلی دانشگاه
شماره تماس آزمایشگاه: 66165551(021)

پست الکترونیک سرپرست آزمایشگاه: 


فعالیت‌های تحقیقاتی

  •  موتور و رتکسی
  •  چرخ جاذب رطوبت
  •  تکنیک دما پائین PTR
Responsive Image

Responsive Image

امکانات و توانمندی‌ها

  •  فعالیت آموزشی و ارائه دروس آزمایشگاهی ترمودینامیک و موتور
  •  فعالیت های کاربردی و ارتباط با صنعت
  •  تست دینامومتری موتورهای احتراق داخلی
  •  تست الکتروفن ها
  •  آزمون ضریت هدایت حرارتی اجسام
  •  اندازه گیری ضریب انتقال حرارت
  •  انواع تست های حرارتی و برودتی

گالری تصاویر