آزمایشگاه کنترل فرایند در سیستم‌های دینامیک و انرژی
Responsive Image

اطلاعات آزمایشگاه

سرپرست آزمایشگاه: دکتر حامد مرادی
وبسایت آزمایشگاه: لینک دسترسی
شماره اتاق: 446
شماره تماس آزمایشگاه: 66165676(021)
پست الکترونیک سرپرست آزمایشگاه: hamedmoradi@sharif.edu

زمینه فعالیت

 
  • مدلسازی و کنترل فرآیند در سیستم های دینامیک و انرژی نو
  • مدلسازی و کنترل ارتعاشات
  • کنترل در سیستم های حرارت-سیالات
  • تحلیل غیرخطی سیستم ها و مطالعه پدیده های آن
Responsive Image

Responsive Image

امکانات و توانمندی‌ها

 
  • کنترل توان و ارتعاشات توربین باد افقی سبک (مقیاس آزمایشگاهی)
  • کنترل صفحات خورشیدی جهت دریافت توان بهینه
  • کنترل فرآیند در پرینتر سه بعدی