آزمایشگاه تخمین و بهبود عمر
Responsive Image

اطلاعات آزمایشگاه


سرپرست آزمایشگاه: دکتر غلامحسین فرهی
شماره اتاق: 310
شماره تماس آزمایشگاه: 66165564(021)

پست الکترونیک سرپرست آزمایشگاه: farrahi@sharif.edu


زمینه فعالیت

  •  زمینه فعالیت تحلیل عمر و عمر باقیمانده قطعات صنعتی
  •  تحلیل شکست و از کارافتادگی
  •  تحلیل خستگی و تخمین عمر
  •  روش های بهبود عمر قطعات نظیر شات پینیگ و عملیات سطحی
Responsive Image

Responsive Image

امکانات و توانمندی‌ها

  • دستگاه آزمایش خستگی
  •  دستگاه شات پینینگ
  •  دستگاه اندازه گیری تنش پسماند به طریق سوراخکاری
  •  سیستم های محاسباتی پر قدرت

گالری تصاویر