آزمایشگاه مهندسی دریا
Responsive Image

اطلاعات آزمایشگاه


سرپرست آزمایشگاه: دکتر محمدسعید سیف
وبسایت آزمایشگاه: 
شماره اتاق: 
شماره تماس آزمایشگاه: 661666599(021)

پست الکترونیک سرپرست آزمایشگاه: 


زمینه فعالیت

 • طراحی شناورها و سازه های دریایی
 • تست مدل شناورها و سازه های دریایی  
 • تدوین دانش فنی در بخش های مختلف دریایی  
 • تدوین و ارائه آموزش های تخصصی  
 • توسعه نرم افزارهای شبیه سازی 
 • همکاری مشترک با مراکز دریایی بین المللی و عضویت درITTC
Responsive Image

Responsive Image

امکانات و توانمندی‌ها

 • کانال کششTowing Tank 
 • تونل کاویتاسیون Cavitation Tunnel
 • موج سازWave Maker 
 • تجهیزات آزمایش هیدرواستاتیک
 • کارگاه ساخت مدل  
 • نرم افزار های شبیه سازی

گالری تصاویر


Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image