دانشجویان کارشناسی ورودی 1400مهندسی دریا

امیررضا جباری
محمدرضا دارابی
زهرا روشن
امیرمهدی ساریخانی
علیرضا سنگ‌تراش
آرتمیس شکرریز
امیرمهدی صابری
محمدحسین عبداللهی
محدثه فارسی مدان
محسن فلاح
ملیکا کاشفی
علی کشانی
میلاد گل‌محمدی
محمد مصطفوی
آناهیتا نوری
سیدایلیا طاوسی
امین هاشمی