آزمایشگاه انتقال حرارت
Responsive Image

اطلاعات آزمایشگاه


سرپرست آزمایشگاه: دکتر محمدحسن سعیدی
شماره اتاق: 122
شماره تماس آزمایشگاه: 66165551(021)

پست الکترونیک سرپرست آزمایشگاه: saman@sharif.edu


زمینه‌های فعالیت
 

  • آموزشی: آموزش روش های اندازه گیری و آزمون ضریب انتقال حرارت هدایت، ضریب انتقال حرارت هم رفتی، آزمون جوشش و چگالش، بستر سیال سان، تهویه مطبوع و تبرید، بررسی انتقال حرارت تابشی اجسام.
     
  • پژوهشی: بررسی جریان های دوفاز و چند فاز، احتراق موتور ورتکسی و احتراق محیط متخلخل.
     
  • خدمات صنعتی: اندازه گیری ضریب انتقال حرارت مواد جامد هادی و عایق، آزمون عملکرد دمنده ها وفن ها، وسایل حرارتی و برودتی، آزمون عملکرد شیرها.
Responsive Image

Responsive Image
امکانات و توانمندی‌ها
 
  • دستگاه اندازه گیری ضریب انتقال حرارت مواد جامد هادی و عایق
  • دستگاه آزمون عملکرد دمنده ها وفن ها، وسایل حرارتی و برودتی
  • آزمون عملکرد شیرها

گالری تصاویر