اساتید گروه تبدیل انرژی

علی موسوی

استاد (مدیر گروه)

دکتری، دانشگاه تکنولوژی لاپين رانتا، فنلاند- 1382

شماره تماس: 66165681(021)

آدرس پست الکترونیک: moosavi@sharif.edu

شماره اتاق: 417

آدرس صفحه شخصی: sharif.ir/~moosavi

نام آزمایشگاه: میکرو نانو سیال

شماره اتاق آزمایشگاه: 305

شماره تلفن آزمایشگاه: 66165688(021)

میکرو و نانو سیال

پدیده‌های خیسش

روش‌های عددی

دانلود

مسعود آریانپور

استادیار

دکتری، مهندسی مکانیک، دانشگاه استنفورد، آمریکا، 1386

شماره تماس: 66165683(021)

آدرس پست الکترونیک: aryanpour@sharif.edu

شماره اتاق: 408

آدرس صفحه شخصی: sharif.ir/~aryanpour

آدرس صفحه مقالات پژوهشی: Masoud Aryanpour - Google Scholar

نام آزمایشگاه: مکانیک محاسباتی، شماره اتاق آزمایشگاه: 216، شماره تلفن آزمایشگاه: 66165595(021)

سیستمهای باتری و انرژی

فرآیند های الکتروشیمی

کاتالیزور

الکتروکاتالیزور

علم مواد محاسباتی

الکتروشیمیایی و چند فیزیکی

سیستم های انرژی شیمیایی

دانلود

حسين افشين

استاد

دكتری، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتي شريف، ایران - 1388

شماره تماس: 66165530(021)

آدرس پست الکترونیک: afshin@sharif.edu

شماره اتاق: 513

آدرس صفحه شخصی: sharif.ir/~afshin

آدرس صفحه مقالات پژوهشی:Hossein Afshin - Google Scholar

نام آزمایشگاه: سیستم های پیشرفته تهویه صنعتی، شماره اتاق آزمایشگاه: 208، شماره تلفن آزمایشگاه: 66165594(021)

برنامه‌هفتگی

سیستم های کرایوژنیک

سیستم های تهویه پیشرفته

انرژی های تجدید پذیر

دانلود

محمدعلی بیجارچی

استادیار

دکتری، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، ایران-1399

شماره تماس: 66165558(021)

آدرس پست الکترونیک: bijarchi@sharif.edu

شماره اتاق: 614

آدرس صفحه شخصی: sharif.ir/~bijarchi

آدرس صفحه مقالات پژوهشی:  Mohamad Ali Bijarchi - Google Scholar

نام آزمایشگاه: لوله های حرارتی، شماره اتاق آزمایشگاه: 315، شماره تلفن آزمایشگاه: 66165679(021) 

نام آزمایشگاه: روش‌های اندازه‌گیری اپتیکی در مکانیک سیالات، شماره اتاق آزمایشگاه: 112، شماره تلفن آزمایشگاه: 66165574(021)

انتقال حرارت

انرژی‌های تجدیدپذیر

بکارگیری هوش مصنوعی در مکانیک سیالات

انتقال جرم زیستی

دانلود

مجتبی تقی پور

استادیار

دكتری، مهندسی مکانیک، EPFL، سوییس - 1394

شماره تماس: 66165510(021)

آدرس پست الکترونیک: mtaghipoor@sharif.edu

شماره اتاق: 404

آدرس صفحه شخصی: sharif.ir/~mtaghipoor

آدرس صفحه مقالات پژوهشی:  Mojtaba Taghipoor - Google Scholar

نام آزمایشگاه: سیستم های میکرو نانو، شماره اتاق آزمایشگاه: 447، شماره تلفن آزمایشگاه: 66165517(021)

 

مایکروسیستم ها

مایکرو و نانوسیالات

مایکروفابریکیشن

دانلود

مهرداد تقی‌زاده منظری

استاد

دکتری، مهندسی مکانیک، دانشگاه سوانزي، انگلستان - 137۳

شماره تماس: 66165689(021)

آدرس پست الکترونیک: mtmanzari@sharif.edu

شماره اتاق: 437

آدرس صفحه شخصی: sharif.edu/~mtmanzari

نام آزمایشگاه: مکانیک محاسباتی

شماره اتاق آزمایشگاه: 216

شماره تلفن آزمایشگاه: 66165595(021)

برنامه‌هفتگی

روش های محاسباتی در مکانیک سیالات و انتقال حرارت

جریان چند فاز در محیط متخلخل

جریان سیال غیرنیوتنی

شبیه سازی مخازن هیدروکربنی

آکوستیک کاربردی

دانلود

علی حاجيلوی بنيسی

استاد

دکتری، مهندسی مکانیک، دانشگاه لندن (امپريال كالج)، انگلستان - ۱۳۷۲

شماره تماس: 66165512(021)

آدرس پست الکترونیک: hajilouy@sharif.edu

شماره اتاق: 403

آدرس صفحه شخصی: sharif.ir/~hajilouy

نام آزمایشگاه: توربوچارجر و توربوچارجینگ، شماره اتاق آزمایشگاه: B02، شماره اتاق آزمایشگاه: ۶۶۱۶۴۶۶۲(۰۲۱)

نام آزمایشگاه: توربین گازی و تونل باد، شماره اتاق آزمایشگاه: پشت محوطه دانشکده عمران، شماره اتاق آزمایشگاه: ۶۶۱۶۴۶۹۱(۰۲۱)

برنامه‌هفتگی

مکانیک سیالات تئوری و تجربی

مطالعات تئوری و تجربی توربین گازی

توربوچارجر

توربوچارجینگ و اجزاء آنها

دانلود

علی حکاکی فرد

دانشیار

دکتری، مهندسی مکانیک، دانشگاه مک گیل، کانادا - 1390

شماره تماس: 66165525(021)

آدرس پست الکترونیک: ahakaki@sharif.edu

شماره اتاق: 402

آدرس صفحه شخصی: sharif.ir/~ahakaki

آدرس صفحه مقالات پژوهشی:  Ali Hakkaki-Fard - Google Scholar

نام آزمایشگاه: سیستم های انرژی تجدیدپذیر و پایدار، شماره اتاق آزمایشگاه: 113، شماره تلفن آزمایشگاه: 66165513(021)

مکانیک سیالات

انتقال حرارت

انرژی های تجدید پذیر

دانلود

محمدحسن سعيدی

استاد

دكتری، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتي شريف، ايران - 1378

شماره تماس: 66165522(021)

آدرس پست الکترونیک: saman@sharif.edu

شماره اتاق: 407

آدرس صفحه شخصی: mech.sharif.edu/~saman

نام آزمایشگاه: اتاق تمیز (پژوهشی)، شماره اتاق آزمایشگاه: 105، شماره تلفن آزمایشگاه: 66165536(021) 

نام آزمایشگاه: تهویه مطبوع (آموزشی)، شماره اتاق آزمایشگاه: 304، شماره تلفن آزمایشگاه: 66165506(021)

برنامه هفتگی

کیفیت هوای داخل و مدلسازی اتاق تمیز

تولید چندگانه از انرژی های تجدید پذیر

مبدل های چند جریانه و کلدباکس

امیر شاملو

استاد

دکتری، مهندسی مکانیک، دانشگاه استنفورد، آمریکا - 1389

شماره تماس: 66165691(021)

آدرس پست الکترونیک: shamloo@sharif.edu

شماره اتاق: 511

آدرس صفحه شخصی: sharif.ir/~shamloo

آدرس صفحه مقالات پژوهشی:Amir Shamloo - Google Scholar

نام آزمایشگاه: نانو زیست فناوری، شماره اتاق آزمایشگاه: 312

نام آزمایشگاه: میکروفلوییدیک، بیو ممز و نانو بیومحاسباتی، شماره اتاق آزمایشگاه: 207

زیست فناوری

نانو/میکرومکانیک

میکروفلوییدیک و بیوممز

مهندسی بافت و پزشکی باز ساختی

شبیه سازی دینامیک مولکولی

دانلود

محمدبهشاد شفيعی

استاد

دكتری، مهندسی مکانیک، دانشگاه ايالتي ميشيگان، آمريكا - 1384

شماره تماس: 66165675(021) 

آدرس پست الکترونیک: behshad@sharif.edu

شماره اتاق: 419

آدرس صفحه شخصی: sharif.edu/~behshad

آدرس صفحه مقالات پژوهشی: Mohammad Behshad Shafii - Google Scholar

نام آزمایشگاه: لوله های حرارتی، شماره اتاق آزمایشگاه: 315، شماره تلفن آزمایشگاه: 66165679(021) 

نام آزمایشگاه: روش‌های اندازه‌گیری اپتیکی در مکانیک سیالات، شماره اتاق آزمایشگاه: 112، شماره تلفن آزمایشگاه: 66165574(021)

روش های اندازه گیری اپتیک

انرژی های تجدید پذیر

روش های بهبود انتقال حرارت

دانلود

مرتضی صادقی

استادیار

دکتری، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، 1399

شماره تماس: 66165683(021)

آدرس پست الکترونیک:msadeghi@sharif.edu

شماره اتاق: 414

آدرس صفحه شخصی: https://sharif.edu/~msadeghi/

آدرس صفحه مقالات پژوهشی:  Dr. Sadeghi- Google scholar

 

سیالات غیرنیوتنی

الکتروسینتیک

کاربرد هوش مصنوعی در مکانیک سیالات

دانلود

بیژن فرهانيه

استاد

دکتری، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتي چالمرز، سوئد - 1371

شماره تماس: 66165537(021)

آدرس پست الکترونیک: bifa@sharif.edu

شماره اتاق: 609

آدرس صفحه شخصی:  sharif.ir/~bifa

نام آزمایشگاه: سیستم های پیشرفته تهویه صنعتی، شماره اتاق آزمایشگاه: 208، شماره تلفن آزمایشگاه: 66165594(021)

فیزیک آشفتگی در جریان برشی

روش های مدرن و کاهش مصرف انرژی در تهویه صنعتی

دانلود

بهار فيروزآبادی

استاد

دکتری، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتي شريف، ايران - 1378

شماره تماس: 66165540(021)

آدرس پست الکترونیک: firoozabadi@sharif.edu

شماره اتاق: 603

آدرس صفحه شخصی: sharif.ir/~firoozabadi

نام آزمایشگاه:  بیوممز، شماره اتاق آزمایشگاه: 307، شماره تلفن آزمایشگاه: 66165677(021)

مکانیک سیالات

مکانیک سیالات زیستی

جریان حاوی ذرات

دانلود

سیامک کاظم‌زاده حنانی

استاد

دکتری، مهندسی مکانیک، دانشگاه ليل، فرانسه - 1375

شماره تماس: 66165508(021)

آدرس پست الکترونیک: hannani@sharif.edu

شماره اتاق: 427

آدرس صفحه شخصی: sharif.edu/~hannani

نام آزمایشگاه: جریان دوفازی، شماره اتاق آزمایشگاه: G04

روش اجزاء محدود

توربولانس

روش های عددی در مکانیک سیالات

مدلسازی جریان آشفته

دانلود

محمدصادق کریمی

استادیار

دکتری، مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، ایران – ۱۳۹۹ و دانشگاه بروکسل، بلژیک – ۱۴۰۰

شماره تماس: 66165527(021)

آدرس پست الکترونیک: mohamad.karimi@sharif.edu

شماره اتاق: 602

آدرس صفحه شخصی: http://sharif.ir/~mohamad.karimi

آدرس صفحه مقالات پژوهشی: https://scholar.google.com/citations?user=4E50hmgAAAAJ&hl=en

توربوماشین‌ها

تحلیل داده

بهینه‌سازی استوار

دانلود

مهدی بهادری نژاد

استاد (پیشکسوت)

دکتري، مهندسی مکانیک، دانشگاه ايلي نوي، آمريكا ،1343

شماره تماس: 66165547(021)

آدرس پست الکترونیک: bahadori@sharif.ir

شماره اتاق: 401

آدرس صفحه شخصی:  sharif.ir/~bahadori

تاریخ نائل شدن به افتخار بازنشستگی: 1389/08/17

 

تهويه و سرمايش طبيعي ساختمان ها

اخلاق مهندسي

كاربرد هاي حرارتي انرژي خورشيدي

انتروپي، آگاهي و توسعه اجتماعي

دانلود

محمد سعید سعیدی

استاد (پیشکسوت)

دكتری، دانشگاه مهندسی هسته ای، دانشگاه (ام. آي. تي)، آمريكا - 1358

شماره تماس: 66165547 (021)

آدرس پست الکترونیک: mssaidi@sharif.edu 

شماره اتاق: 401

آدرس صفحه شخصی: mech.sharif.edu/~mssaidi

تاریخ نائل شدن به افتخار بازنشستگی: 1399/11/04

بیومیکروفلوییدیک

فناوری ذرات ایروسل

دینامیک سیالات زیستی محاسباتی

دانلود

علی اصغر مظفری

استاد (پیشکسوت)

دکتری، مهندسی مکانیک، دانشگاه لندن (کیو ام سی) ، انگلستان - 1367

شماره تماس: 66165547(021) 

آدرس پست الکترونیک: mozafari@sharif.edu

شماره اتاق: 401

آدرس صفحه شخصی: sharif.edu/~mozafari

تاریخ نائل شدن به افتخار بازنشستگی: 1392/11/01

ترمودینامیک

موتورهای احتراق داخلی

مشابه سازی موتورهای پیستونی

مولدهای قدرت

دانلود

علی نوری بروجردی

استاد (پیشکسوت)

دکتری، مهندسی مکانیک، دانشگاه ویسکانسین، آمریکا، 1364

شماره تماس: 66165547(021) 

آدرس پست الکترونیک: anouri@sharif.edu

شماره اتاق: 401

آدرس صفحه شخصی:  sharif.ir/~anouri

تاریخ نائل شدن به افتخار بازنشستگی: 1399/07/07

انتقال حرارت

جریان جوشش و پدیده های جریان دوفاز

پدیده های انتقال در محیط متخلخل

دانلود
بازگشت