آزمایشگاه کنترل
Responsive Image

اطلاعات آزمایشگاه


سرپرست آزمایشگاه: دکتر آریا الستی
وبسایت آزمایشگاه: 
شماره اتاق: 
شماره تماس آزمایشگاه: 66165586(021)

پست الکترونیک سرپرست آزمایشگاه: 


زمینه فعالیت

  • ارائه آزمایشگاه كنترل برای دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد
  • تحقیق در زمینه سیستم های کنترل فازی و سیستم های کنترلی آشوبناك و سیستم های غیر خطی
  • انجام پروژه های علمی و صنعتی در زمینه طراحی سیستم های رباتیک و کنترل
  • انجـام پـروژه های صنعتی در زمینه شـناسایی پارامترهاي سيستم ها و کالیبراسیون و سلول های رباتیک صنعتی
Responsive Image

Responsive Image

امکانات و توانمندی‌ها

  • (5) مجموعه تجهیزات برای آموزش مفاهیم کلی کنترل مانند کنترل PID پاسخ های فرکانسی، کنترل عملیات، کنترل جریان و دما
  • تجهيزات آزمايشگاهي براي آموزش كنترل صنعتي و آشنايي PLC
  • مجموعه آزمایشگاهی نمایش و کنترل آشوب
  • CNCمجموعه طراحی و کنترل از نوع هگزاگلاید
  • تجهیزات سیستم کنترل هیدرولیک و بیومکانیک 
  • سیستم زوج پروانه

گالری تصاویرنام دستگاه


نام دستگاه


نام دستگاه