آزمایشگاه مکانیک محاسباتی
Responsive Image

اطلاعات آزمایشگاه


سرپرست آزمایشگاه: دکتر مهرداد تقی‌زاده منظری
شماره اتاق: 216
شماره تماس آزمایشگاه: 

پست الکترونیک سرپرست آزمایشگاه: mtmanzari@sharif.edu


زمینه فعالیت

  • شبیه سازی جریان در محیط های متخلخل (ترک دار) با تاکید بر مخازن هیدروکربنی
  • شبیه سازی و تحلیل امواج اکوستیک در جریان های آشفته با هدف دبی سنجی
  • شبیه سازی جریان های دانه ای با تاکید بر پدیده زمین لغزش
  • شبیه سازی و مدیریت انتقال حرارت در باطری های لیتیومی
  • شبیه سازی جریان سیالات غیرنیوتنی با روش SPH
Responsive Image

Responsive Image

امکانات و توانمندی‌ها

  •     سخت افزارهای کامپیوتری
  •     تجهیزات الکترونیکی ثبت امواج اکوستیک
  •     سخت افزار های لازم برای تست جریان در لوله ها
  •     سِت آپ آزمایش ریزش مواد دانه ای بر روی سطوح شیب دار

گالری تصاویرنام دستگاه


نام دستگاه


نام دستگاه