آزمایشگاه اولتراسونیک و ابزار دقیق
Responsive Image

اطلاعات آزمایشگاه


سرپرست آزمایشگاه: 
شماره اتاق: 
شماره تماس مرکز: 

پست الکترونیک سرپرست مرکز: 


زمینه فعالیت

  • پژوهش های کاربردی در زمینه سیستم های اندازه گیری
  • ابزار دقیق مورد نیاز صنایع شامل فلومترهای آلتراسونیک،
  • سطح سنج های آلتراسونیک،
  • سیستم تست غیرمخرب آلتراسونیک،
  • ضخامت سنج آلتراسونیک،
  • دستگاه اندازه گیری گاز فلر و فلومتر چند فازی
Responsive Image

Responsive Image

امکانات و توانمندی‌ها

  • طراحی، ساخت و تست سیستم های اندازه گیری و ابزار دقیق مورد نیاز صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاه

گالری تصاویرنام دستگاه


نام دستگاه


نام دستگاه