مرکز نمونه‌سازی
Responsive Image

اطلاعات مرکز


سرپرست مرکز: دکتر کیوان محمدی
شماره اتاق: 
شماره تماس مرکز: 

پست الکترونیک سرپرست مرکز: kaivan.mohammadi@sharif.edu


زمینه فعالیت

 • طراحی سه بعدی
 • اسکن سه بعدی
 • نمونه سازی قطعات مختلف
 • پرینت سه بعدی پلیمر های ترموپلاست (PLA-ABS-ASA-PETG-TPU)
 • پرینت سه بعدی پلیمر های رزینی
 • ساخت فیلامنت پرینتر سه بعدی
 • برش لیزری پلیمرها و چوب
Responsive Image

Responsive Image

امکانات و توانمندی‌ها

 • اسکنر سه بعدی
 • پرینتر سه بعدی FDM در ابعاد بزرگ
 • پرینتر سه بعدی محفظه گرم جهت پرینت پلیمرهای صنعتی مثل ABS
 • دستگاه فیلامنت ساز
 • لیزر برش
 • پرینتر سه بعدی SLA/DLP

فیلم معرفیگالری تصاویرنام دستگاه


نام دستگاه


نام دستگاه