آزمایشگاه سیالات
Responsive Image

اطلاعات آزمایشگاه


سرپرست آزمایشگاه: دکتر بیژن فرهانیه
وبسایت آزمایشگاه: 
شماره اتاق: 
شماره تماس آزمایشگاه: 66165557(021)

پست الکترونیک سرپرست آزمایشگاه: 


زمینه فعالیت

  •  ارائه درس آزمایشگاهی و خدمات صنعتی
  •  مشاهده رفتار سیال تحت حاکمیت قوانین اساسی مکانیک سیالات
Responsive Image

Responsive Image

امکانات و توانمندی‌ها

  •  تونل باد سرعت پایین
  •  کانال آب داغ
  •  سیم داغ
  •  ابزارهای اندازه گیری سیالاتی پیشرفته
  •  تونل موج

گالری تصاویر