لیگ فوتبال دستی

محور برگزار می‌کند:
"لیگ فوتبال‌دستی!"

 در تیم‌های دو نفره
 همراه جایزه نقدی

ورودی هر تیم: ۲۰ هزار تومان

زمان: سه‌شنبه ۹ اسفند
مکان: دانشکده مهندسی مکانیک

 جهت شرکت در مسابقه لازم است یک عضو از هر تیم فرم‌ ثبت‌نام را پر کند.

 مهلت ثبت‌نام: تا دوشنبه ۸ اسفند