یادبود

به یاد آنان که به سوی او بازگشته‌اند...

 

دانشکده مهندسی مکانیک شریف، این خانواده بزرگ، همواره یاد و خاطره اعضای عزیز و گرامی خود را زنده نگه می‌دارد. فرزندانی که روزی در دانشکده ما تحصیل کرده‌اند، حالا در دل و جان ما زنده‌اند.
تقاضا داریم هنگام بازدید از این صفحه، فاتحه‌ای نیز برای این عزیزان قرائت بفرمایید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و مطالعه زندگی‌نامه و وصیت‌نامه ایشان به این آدرس مراجعه نماید.

شهدای دانشکده مهندسی مکانیک

اکبر صدیقیان
1344 تا 1365، عملیات کربلای 5

ورودی 62 دانشکده

جواد رستم زاده خامنه
1344 تا 1365، عملیات کربلای 5

ورودی 63 دانشکده

حسین شوریده
1335 تا 1361، عملیات بیت المقدس

ورودی 53 دانشکده

حسن نفیسی نیا
1334 تا 1360، تنگه چزابه

ورودی 52 دانشکده

زین العابدین رزاق مرندی
1339 تا 1360، زندان دوله ته کردستان

ورودی 58 دانشکده

سید حسن کریمیان
1344 تا 1365، عملیات کربلای 5

ورودی 62 دانشکده

سید مجید حسینی هرات
1345 تا 1366، عملیات کربلای 5

ورودی 64 دانشکده

علی اصغر افشاری
1339 تا 1361، عملیات بیت المقدس

ورودی 57 دانشکده

علی شربت اوغلی
1334 تا 1360، منطقه دشت عباس

ورودی 52 دانشکده

علیرضا زمان
1339 تا 1360، عملیات فتح المبین

ورودی 57 دانشکده

محمود طاهری
1344 تا 1365، عملیات کربلای 5

ورودی 62 دانشکده

غلامحسین سعادتی
1343 تا 1361، دزفول

ورودی 61 دانشکده

فریبرز امیرپناه
1344 تا 1367، مفقود الاثر

ورودی 63 دانشکده

کریم آزادی نقش
1343 تا 1365، عملیات کربلای 5

ورودی 62 دانشکده

کریم آقایی
1342 تا 1365، منطقه هور العظیم

ورودی 63 دانشکده

مجتبی نظری
1342 تا 1365، عملیات کربلای 5

ورودی 63 دانشکده

محمد قاضی‌زاده
1343 تا 1366، اندیمشک
محمد زمانی
1341 تا 1365، عملیات کربلای 1

ورودی 65 دانشکده

محمد مستخدمین حسینی
1344 تا 1365، عملیات کربلای 1

ورودی 64 دانشکده

محمدتقی باقری
1335 تا 1359، آبادان
محمدتقی محمدی عراقی
1336 تا 1360، دهلاویه

ورودی 54 دانشکده

مسعود ربانی
1344 تا 1367، عملیات والفجر 10

ورودی 64 دانشکده

احسان قدبیگی
1372 تا 1401، حادثه در واحد تحقیقاتی وزارت دفاع در پارچین

ورودی 91 دانشکده


جانباختگان سانحه هواپیمای اوکراینی

18 دی‌ماه 1398
مهدی اسحاقیان
ورودی 92 کارشناسی
امیر اشرفی
ورودی 92 کارشناسی ارشد
محمدمهدی الیاسی
ورودی 89 کارشناسی
حمیدرضا ستاره کوکب
ورودی 89 کارشناسی ارشد
فائزه فلسفی
ورودی 71 کارشناسی

دانشجویان زنده‌یاد

علیرضا خلیلی
ورودی 97 کارشناسی
امیرحسین جیرانی‌زاده
ورودی 98 کارشناسی