آموزش‌های تخصصی 

فعالیت‌های مرکز: 

مرکز آموزش‌های تخصصی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف با هدف ارتقای سطح دانش، تخصص و مهارت دانشجویان، فارع‌التحصیلان، پژوهشگران و صنعتگران و ایجاد تعامل موثر بین دانشگاه و صنعت اقدام به برگزاری دوره‌های تخصصی می‌نماید. این دوره‌ها در سه دسته کوتاه‌مدت صنعتی، کوتاه‌مدت دانشجویی و بلندمدت براساس طیف مخاطب و مدت زمان دوره ارائه می‌شوند.

لیست دوره‌های کوتاه‌مدت و بلندمدتدوره‌های صنعتی

دوره‌های دانشجویی

دوره‌های بلند مدت

ارتباط با مرکز آموزش‌های تخصصی دانشکده مهندسی مکانیک

مهدی بهزاد

مدیر مرکز آموزش‌های تخصصی

شماره تماس: 66165509(021) و 66165500(021)

آدرس پست الکترونیک: m_behzad@sharif.edu

شماره اتاق: 439

آدرس صفحه شخصی: sharif.ir/~m_behzad

 

دانلود

سمیه محمدی

معاون آموزش‌های تخصصی

شماره تماس: 66165690(021)

آدرس پست الکترونیک: somaye.mohammadi@sharif.edu

شماره اتاق: 408

آدرس صفحه شخصی: http://sharif.ir/~somaye.mohammadi/

 

دانلود