صعود استادان دانشگاه شریف به قله مهندسی کشور

"صعود استادان دانشگاه شریف به قله مهندسی کشور"

  هفدهمین و هجدهمین دوره مراسم گرامیداشت روز مهندسی و تجلیل از استادان برجسته مهندسی، مهندسان برجسته و پژوهشگران جوان برجسته مهندسی کشور؛ منتخب فرهنگستان علوم ایران در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، صبح روز پنج‌شنبه ۴ اسفند ۱۴۰۱ به مناسبت روز مهندسی و روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی، در محل کوشک باغ‌ هنر برگزار شد.
 

متن کامل خبر را در آدرس زیر بخوانید:

https://www.sharif.edu/fa/web/news/w/%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1?redirect=%2Fhome