دهمین کنگره انجمن علوم صوتی ایران

زمان برگزاری: ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

 

مکان برگزاری: دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

 

وبسایت همایش: 

https://asi-congress.ir/