تسلیت درگذشت پدر دکتر الستی

اوست زنده پاینده

جناب آقای دکتر الستی، عضو محترم هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف، با قلبی اندوهگین درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت می‌گوییم.
از درگاه ایزد منان، برای آن مرحوم مغفرت الهی و برای سایر بازماندگان صبر و شکیبایی خواستاریم.