اعلام آمادگی دفاع تیر ماه 1402

اعلام آمادگی دفاع تیر ماه 1402

دانشجویان گرامی

سلام

به اطلاع می‌رساند تاریخ دفاع در نیمسال جاری در روز  10 یا 11 تیر  1402خواهد بود

دانشجویانی که متقاضی دفاع در تاریخ فوق می باشند ( شامل دانشجویانی که در نیسمال جاری یا نیمسال‌های قبل ثبت‌نام کرده‌اند) لازم است حداکثر تا پایان روز سه شنبه  17 خرداد 1402 آمادگی خود را با ارسال ایمیل (mechedu@mech.sharif.edu ) با فرمت ذیل  اعلام نمایند (باید هماهنگی لازم با استاد پروژه در این زمینه انجام شده باشد)

اینجانب        به شماره دانشجویی          آماده دفاع از پروژه کارشناسی در  تیر ماه 1401 می باشم  و متعهد  می شوم  تا یک هفته قبل از  تاریخ دفاع  نظر استاد پروژه را در فرم  مجوز دفاع و خلاصه پروژه را ( در صورت موافقت استاد با دفاع ) به اموزش دانشکده ارسال نمایم.

نام استاد پروژه

عنوان پروژه

 

لازم به ذکر است دانشجویانی که در نیمسال دوم 1401 درس پروژه را به صورت سه واحدی اخذ کرده اند در صورت نداشتن آمادگی برای دفاع باید در تابستان 1402 درس پروژه را به صورت صفر واحدی تمدید کنند .