اطلاعیه ثبت نام کارآموزی در نیسمال اول 1402

اطلاعیه ثبت نام کارآموزی در نیمسال اول 1402

تمام دانشجویانی که متقاضی ثبت نام کارآموزی I و II در نیمسال اول سال تحصیلی 1402 هستند در صورتی که شرایط انتخاب کارآموزی در طول ترم را طبق آیین نامه کارآموزی دانشگاه دارید لطفا مراحل زیر را جهت ثبت نام انجام دهید. (اخرین مهلت ثبت نام تا 16 شهریورماه 1402)

 

1. از میان شرکتهای زیر یک شرکت را انتخاب نمایید.

لیست شرکتهای کارآموزی نیمسال اول سال تحصیلی

ردیف

نام محل کارآموزی

ظرفیت

توضیحات

1

شرکت مهر کام پارس

2

برای مصاحبه با آقای کوهدار تلفن 48862423 تماس بگیرید

2

شرکت سایپا

10

مصاحبه ندارد

 

 

 

 

 

 

2. با ارسال ایمیل به آدرس karamouzi@mech.sharif.edu  از وجود ظرفیت برای شرکت انتخاب شده مطمئن شوید.

3. فرم کارآموزی را تکمیل نموده و پس از مهر و امضا دفتر کارآموزی در سامانه بارگذاری کنید

4. در زمان ثبت نام درس کارآموزی را انتخاب نمائید.

نکته: دانشجویان گروه دریا برای کارآموزی محل خود به آقای سواعدیان دفتر دریا، تلفن 66165563 مراجعه فرمائید. بقیه مراحل ثبت نام مثل روال قبل می باشد.

دفتر کارآموزی

      دانشکده مهندسی  مکانیک