مهلت ارسال درخواست ارزیابی کارآموزی (جهت ثبت نمره کارآموزی)

اطلاعیه اتمام کارآموزی نیسمال دوم 1402

قابل توجه دانشجویانی که درس کارآموزی را در نیمسال دوم سال تحصیلی ثبت نام کرده اند:

  • آخرین مهلت ارائه گواهی انجام کار و گزارش پایانی به استاد کارآموزی 1403/3/20 می باشد.
  • آخرین مهلت ارسال درخواست فرم ارزیابی، گزارش پایانی و گواهی 240 ساعت در سامانه 1403/3/24  (اصل گواهی) به خانم زرپاکیان (اتاق 505 ) تا اخر وقت اداری روز یکشنبه 1403/3/27
  • توصیه می­شود در اسرع وقت نسبت به ارائه گزارش به اساتید محترم اقدام نمایید تا در صورت نیاز به اصلاح، فرصت کافی داشته باشید.

                                                            با تشکر  

دفتر کارآموزی دانشکده مهندسی مکانیک