دانشجویان کارشناسی ورودی 1401 مهندسی مکانیک

امیر حسین محمد پور
سید امیر محمدی
پایا محمدی
سید محمد حسین مدنی
عمید مرات
سارا مسلمی
پارمیدا مظلومی
فاطمه معالی صنعتگر
آرین ملازاده
ارشیا مهدی زاده تورزن
تینا موثقی
علیرضا میرحاجی مغانجوقی
مسعود میرزا خانلو
علیرضا نام آور
دانیال نبیونی
ابراهیم نجم آبادی
فرنیا نصیری
علی نعمت دوست
فربد نعمتی
امیر مهدی نمازی اصل
امیر محمد همیانی
سنا والی
کیمیا ونائی
مائده یوران
ابوالفضل یوسفی

صفحه قبل