نقشه فضای سبز پردیس شمالی دانشگاه

از ابتدای تعطیلات تابستانی عملیات عمرانی ساخت فضای سبز در پردیس شمالی دانشگاه آغاز شده است.
به گفته مسئولان دانشکده این عملیات با سرعت فعلی که هر روز مشغول فعالیت هستند، تا دو ماه آینده به پایان خواهد رسید.
این فضا که بالغ بر هزار متر مربع است در مرحله اول به فضای سبز اختصاص خواهد یافت و برنامه‌هایی برای ایجاد امکانات رفاهی در مرحله دوم مدنظر است.