چهارشنبه ۹ شهریور ساعت ۱۸

معرفی درس انرژی‌های تجدیدپذیر

جلسه معرفی درس انرژی‌های تجدیدپذیر با حضور جناب آقای دکتر محمدعلی بیجارچی روز چهارشنبه ۹ شهریور، ساعت ۱۸ در اتاق مجازی فعالیت‌های دانشجویی برگزار خواهد شد.

 

اتاق مجازی فعالیت‌های دانشجویی