Sharif Summer School

مدرسه تابستانه شریف

مدرسه تابستانه شریف

مجمع انجمن‌های علمی دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌کند:

- این مدرسه شامل مجموعه برنامه‌هایی متشکل از کارگاه‌ها و دوره‌های علمی و صنعتی، حلقه‌ها و سمینار‌ها می باشد که با هدف آموزش و نشر علم جدید و باکیفیت در حوزه‌های تخصصی و عمومی برگزار می‌شود. همچنین در کنار این کارگاه‌ها برنامه‌های فرهنگی، تفریحی، رویدادها و مسابقات خواهند بود که دانشجویان و دانش‌آموزان تجربه‌ای غنی‌تر و به‌یادماندنی از این برنامه‌ها داشته باشند.

- در صورتی که تمایل دارید بخشی از تیم برگزاری این برنامه باشید فرم ثبت‌نام را تکمیل کنید.

-  این برنامه در تابستان ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.