محل تشکیل کلاس های دانشکده مکانیک

15 Sep 2022
55224

🔹 دانشجویان عزیز توجه کنند محل تشکیل کلاس های دانشکده مکانیک در فایل پیوست قابل مشاهده می‌باشد.

 

 

دانلود فایل