دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف برگزیده و نمونه کشوری شد

شاهین فقیری دانشــجوی مقطع دکتری تخصصی دانشکده مهندسی مکانیک دانشــگاه صنعتی شــریف، برگزیده سی و یکمین دوره جشنواره دانشجوی نمونه در ســال ۱۴۰۲ شد.

 

متن کامل خبر را در سایت بخوانید.