برگزاری حضوری کلاس‌های دانشکده

برگزاری حضوری کلاس‌های دانشکده

از تاریخ 27 شهریورماه، دانشجویان و اساتید دانشکده پس از 5 ترم مجازی و در اولین ترم تمام حضوری سر کلاس‌ها حاضر شدند و آن شور و نشاط همیشگی به فضای دانشکده بازگشت.

در ادامه می‌توانید تصاویر منتخب از هفته اول تشکیل کلاس‌ها را مشاهده کنید.